Algemene voorwaarden lidmaatschap Bustamove

IWie zich inschrijft voor lessen van Bustamove in dansjaar 2021-2022, stemt in met de voorwaarden op deze pagina.

Verwerking van persoonsgevens

Door in te schrijven voor onze lessen, ga je ermee akkoord dat Bustamove vzw je gegevens kan gebruiken voor de verwerking van het lidmaatschap. We geven deze gegevens in om de nodige verzekeringen in orde te brengen en om vlot te communiceren met de leden. Alleen het bestuur heeft inzage in deze gegevens. We delen ze dus niet met derden.

Verzekering

Leden van Bustamove zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de lessen, via een ongevallenverzekering van de Gymfederatie.

Bustamove kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade, bijvoorbeeld wanneer een drinkfles of een smartphone valt en daardoor stuk geraakt of voor kledij die verloren raakt.

Gebruik van beeldmateriaal

Door in te schrijven voor onze lessen, workshops of kampen, ga je ermee akkoord dat Bustamove vzw openbaar foto’s en video’s van je kind publiceert. Dat gebeurt bijvoorbeeld ter promotie van de club. Busta Move vzw maakt doorheen het jaar duizenden foto’s en opnames. Kinderen in dit beeldmateriaal onherkenbaar maken is voor een vzw onhaalbaar.

Terugbetaling inschrijvingsgeld

Een proefles kan altijd één keer gratis per kind. Maar eens de inschrijving van je kind voltooid is, heeft Bustamove het recht tot niet-terugbetaling van het inschrijvingsgeld, ook indien je kind in de loop van het dansjaar niet meer komt.

De jaarplanning (en inzetting van het personeel) hangt immers volledig af van de budgetplanning die we voor een heel jaar maken. De werking van de organisatie geraakt ondermijnd als ouders na enkele maanden beslissen hun kind te laten stoppen en hierbij terugbetaling aanvragen. De organisatie van Busta Move vzw bedankt u voor uw begrip.

Covid-19 maatregelen en de gevolgen

Ook indien maatregelen opgelegd worden door de Vlaamse of federale overheid (bijvoorbeeld ingeval van een pandemie), en er een gedeeltelijke of volledige, al dan niet tijdelijke, stopzetting van de lessen geldt, kan je het inschrijvingsgeld voor lessen, workshops of kampen niet terugvorderen.

Dat geldt ook voor lessen die nog maar deels doorgaan wanneer Busta Move lessen moet opsplitsen omdat er een maximaal aantal personen opgelegd wordt door de overheid of de uitbaters van de zalen die we gebruiken voor de lessen.

Zoals huidige leden en ouders weten stellen we in zo’n situatie alles in het werk om een alternatief aanbod uit te werken dat zo fair mogelijk is. Zo werden tijdens de lockdownperiodes naar aanleiding van de Covid-19 crisis in 2020 en 2021 outdoor lessen georganiseerd, YouTube tutorials gemaakt, zoom lessen gegeven, etc.

Wie z’n kind inschrijft voor lessen bij Busta Move, gaat ermee akkoord dat Busta Move niet aansprakelijk is voor besmettingen van trainers, dansers, vrijwilligers, bestuursleden en betrokken ouders, voogden door het Covid 19 virus. Dit ook voor personen die de gebouwen betreden (wanneer dit mag) tijdens de les activiteiten van Busta Move. In seizoen 2020-2021 hebben we alvast geen enkele lesweek moeten annuleren door een corona uitbraak. We nemen de opgelegde maatregelen serieus en volgen de algemene en specifieke corona richtlijnen bijzonder goed op.

Fun inbegrepen

Als je je inschrijft, ga ermee akkoord dat we enorm leuke en leerrijke lessen aanbieden aan je kinderen.

Share This